Arla i Götene utökar

Arla i Götene tar hem tillverkningen av flytande smör- och rapsolja, som hittills har legotillverkats i Norge.

Den flytande oljan har blivit en försäljningsframgång, enligt mejerichefen Bosse Skatt, och därför flyttas tillverkningen till Götene samtidigt som produktionen ökas.

I samband med detta investerar Arla 12 miljoner, främst i förpackningsmaskiner, och ett tiotal personer kommer att nyanställas.

Bosse Skatt är mejerichef för smör- och blandprodukter, som i dag har 180 anställda. Totalt har Arla i Götene runt 800 anställda.