Kommuner satsar på fler dagmammor

I 15 års tid har dagmammor varit en eftersatt yrkesgrupp. I till exempel Tidaholm sade man upp dagmammor för några år sedan. Men nu behövs deras tjänster igen och man annonserar efter dagmammor på heltid.

Dagmammorna har inte varit något högstatusyrke de senaste 15 åren. Kommunpolitikerna har hellre satsat på att utveckla förskolorna med pedagogiskt utbildad personal.

I Tidaholm fanns det i slutet av 80-talet 75 till 80 dagmammor - idag är fem kvar. Det är en utveckling som inte är unik för Tidaholm, så ser det ut i i stort sett hela Skaraborg.

Men nu annonserar alltså Tidaholm ut nio heltidstjänster med tillsättning från årsskiftet, och också Mariestads kommun annonserar efter dagmammor. I bägge fallen är motivet långa köer inom den befintliga barnomsorgen.

Lena Persson är en av de få dagmammorna i Tidaholm. Hon tycker det är bra att kommunen vill anställa fler.

- Vi behöver bli en större grupp för att bli sedda, säger Lena Persson.

Men satsningen på fler dagmammor i Tidaholm handlar inte bara om att korta köerna. Enligt barn- och utbildningsnämndens ordförande Curt B Gustafsson ska dagmammorna också ses som en specialresurs.

- Många barn mår kanske lite bättre i en liten mindre grupp, säger han.