EU-miljoner till högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde har fått 3,6 miljoner kronor i EU-bidrag, för ett projekt som ska utveckla nya principer för montering inom fordonsindustrin.

Inom bilindustrin spår man att nästan varje bil i framtiden kommer att vara unik och tillverkad efter köparens behov. Forskningsprojektet ska därför utveckla nya principer för montering. 

Fyra till fem forskare ska arbeta med projektet, som kommer att pågå under en femårsperiod, och som är ett samarbete mellan forskargrupper och bilindustrin i Europa.