På Casino-teatern

Vi gör ett besök på Casino-teatern och lyssnar till bland andra Gösta Bernhard och Carl-Gustaf Lindstedt. Dessutom sång av såväl Nellie Lutcher, Jussi Björling som Nonne Hall!