Peter Siepen vurmar för nötter och stavar...

...och det kommer deltagarna i Vårruset att få erfara. Det lär han oss förstå när Go’morron ringde upp honom. Siepen är nämligen uppvärmare i Vårruset som arrangeras i Vänersborg den 8 Maj.