Korvkamp på internet.

Peo Göthesson saknar korvklassikern ”Uddevallare” som försvann från affärerna när Bohus Chark gick i konkurs.

Nu har han och andra korvälskare startat ett upprop på Facebook med syftet att få tillbaka älskningskorven i diskarna.