Gomorron Västs fotodagbok måndag

4.25 Mosig, men vid gott mod intar dagens förste programledare studion för att förbereda sig.

4.40 Morgonens nyhetsredaktör Marie Hedlund är redan på plats och plöjer tidningarna.

5.50 Hallå, hallå! Dags för ljudprov!

7.25 Så här ser det ut när Jimmie simulerar en i raden av olika budgetpromenadstilar. Detta är väl den mest vanliga stilen.

7.35 En annan stil i promenadens förlovade land, som är något oprövad, är den krumma och lite hopkrupna varianten.

7.40 Så här kan hoppsastilen se ut när man promenerar med budgeten. Kanske något glatt och skuttande, men det är väl inget fel i det.

7.45 Den fjärde och sista varianten är att krypa fram med "nådiga luntan" i munnen. Bra om man vill vara så anonym som möjligt.

7.59 I samma anda som gångstilar i budgetsammanhang, så frågade vi Stefan om det finns olika stilar när man kastar i hummertinor.

9.00 Att den kommande veckan skulle bestå av hittills okända trollsvanar det kunde man inte tro. Nu var det trollsvansar som Jimmie menade, dessutom fanns det andra händelser att uppmärksamma.