Ny arbetsskadeenhet till Boden

Boden kan få mellan 100 och 150 nya jobb, om en ny enhet för arbetsskadefrågor förläggs dit.
Idag handläggs frågor om arbetsskadade och ersättningen till dom av Försäkringskassan lokalt på dom olika orterna i landet och direktör Henry Magnusson i Luleå tycker att det är fel att koncentrera verksamheten till ett fåtal orter i landet, även om Boden skulle gynnas. Men regeringen anser att det behövs mer enhetliga bedömningar av arbetsskadorna och därför bör det inrättas en eller högst fem enheter i landet. En statlig utredare ska lämna förslag om den nya verksamheten senast i oktober.