Stölder inom äldreomsorgen

Lex Sarah-anmälningar har fördubblats i länet under de sista fem åren. Det visar siffror från Länsstyrelsen. Det är ekonomiska övergrepp som är den vanligaste orsken till att en anmälan görs.

Lex Sarah innebär att den som arbetar med att ge omvårdnad till äldre och funktionshindrade är skyldig enligt lag att anmäla övergrepp och brister i omsorgen.

I länet har personal under det gångna året gjort 32 anmälningar. Boden är den kommun som toppar statistiken med hela nio anmälningar, men att den toppen skulle bero på mer brister är medicinskt ansvarig sjuksköterska, Ann Britt Sundberg inte enig i.

Mer information orsak till fler anmälningar
– Vi har kontinuerligt informerat och utbildat folk att använda sig av Lex Sarah sedan år 2003. Vi ser det därför inte som något negativt att vi har många anmälningar.

En anmälan som gjorts i Bodens kommun handlar om en kvinna som har förlorat 70 000 kronor i sitt hem. Ett flertal personer i hemtjänsten har varit i kvinnans hem under perioden då pengarna misstänkts försvunnit. Men vem som är tjuven har inte gått att bevisa.

Svårt att kontrollera personalen
Trots den inträffade händelsen har kommunen inte vidtagit några åtgärder att hårdare kontrollera de personer som anställs. Ann Britt Sundberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska, menar att de saknar stöd i lagen för den handlingen.

– Det är svårt at lägga upp den rutinen, så länge vi inte har skyldig enligt lag att kolla upp straffregistret.

I dag är det bara barn och utbildningsförvaltningen som har den rättigheten men medicinskt ansvariga sjuksköterskor har centralt tagit upp frågan. De hoppas att lagen i framtiden även kommer att innefatta äldreomsorgen.

Totalt har 152 Lex Sarah-anmälningar gjorts i länet under de gångna fem åren.

Maria Lindgren, SR Norrbotten
maria.a.lindgren@sr.se