Vägverket måste spara 20 miljoner

Vägverket måste skära ner. Underhållet av vägarna i Region Norr får kosta 969 miljoner kronor år 2007, men egentligen är behovet större. ”Vi måste under en femårsperiod minska kostnaderna med 20 miljoner kronor”, meddelar Vägverket.

Bland annat handlar besparingsåtgärderna för vägunderhållet om att effektivisera halkbekämpning, snöröjning, röjning, vägutrustning och en hel del annat.

– Listan på sparförslag är lång, säger Helena Eriksson, chef avdelningen Vägunderhåll i ett pressmeddelande.

– Det gäller att vara kreativ och söka besparingsmöjligheter utan att äventyra säkerheten för trafikanterna. På vissa vägar påverkas framkomligheten eftersom vi inför vinterhastigheter från och med den 1 november, berättar hon.

Bland annat handlar besparingsåtgärderna för vägunderhållet om att effektivisera halkbekämpning, snöröjning, röjning, vägutrustning och en hel del annat.

SR Norrbotten
nyheter.norrbotten@sr.se