Samverkan ska styra Kalix kommun

Kalix kommun kommer under de närmaste fyra åren att styras av socialdemokraterna och centern. Social-demokraterna har egen majoritet men vill ändå ha ett brett samarbete. Centern tror att de trots mandat-fördelningen kan göra sin röst hörd.

Under kommande mandatperiod kommer socialdemokraterna och centerpartiet att styra Kalix. Samverkan bygger på ett program där man bland annat kommit överens om att satsa tio miljoner kronor till en utveckling av näringslivet. Dessutom ska man se över skolstrukturen i Kalix kommun.

Man ska också satsa på heltider för de anställda, till att börja med inom omsorgen, och så ska man pröva alternativa driftsformer som intraprenad och kooperativ.

Valter Lindh är gruppledare för Centerpartiet och han ser positivt på samarbetet och oroas inte över att de inte ska kunna göra sin röst hörd trots den ojämna mandatfördelningen där Centern har fyra mandat och socialdemokraterna 24.

En av anledningarna att valet föll på centren är att Socialdemokraterna vill ha en bra kanal in till regeringen med tanke på resultatet i riksdagsvalet. Dessutom så har socialdemokraterna och centern historisk sett haft ett bra samarbete i Kalix.

En av de punkter som de i nuläget är eniga i att satsa på är näringslivets utveckling i Kalix. Och en sån satsning är viktigt enligt det blivande kommunalrådet socialdemokraten Robert Forsberg.