Politikerelit inget nytt

Att politiker tjänar mer, har bättre utbildning och på andra sätt skiljer sig från folket i övrigt är ingen nyhet. Så har det alltid varit.
Det säger Stefan Ekenberg statsvetare på Luleå tekinska Universitet. En undersökning som SCB gjort på uppdrag av Sveriges Radio visar att länets politiker inte är representativa för länets befolkning. Men att det är så förklaras av att politikerjobbet idag kräver mer än vad det gjort tidigare. - Frågorna idag är mer komplexa än tidigare och det kräver mycket, säger statsvetaren Stefan Ekenberg.