Skogsfacket kritiserar Sveaskog

Skogs- och träfacket i Norrbotten är kritiskt mot att statliga Sveaskog planerar att ändra formerna för upphandling av avverkningar.

Ombudsman Lars-Erik Larsson säger att Sveaskogs avtal med entreprenörerna eller skogsmaskinägarna för avverkningarna kan bli kortare än tidigare och det kan medföra otrygghet och sämre arbetsmiljö för de anställda hos entreprenörerna.

Tommy Nilsson, marknadsområdesansvarig för Sveaskog i Norrbotten, säger att företaget ser över formerna för upphandlingen för att deras underentreprenörer ska kunna utveckla sin verksamhet. Därigenom ska också besparingar kunna göras. Men syftet är inte att försämra för de anställda hos entreprenörerna, säger han och han förnekar att kontraktstiderna med entreprenörerna ska bli kortare än idag. Några oseriösa entreprenörer ska dessutom inte släppas in, men det befarar Lars-Erik Larsson.

- Det är helt klart att det öppnar upp för en helt annan marknad för entreprenörer, som kan utföra dessa jobb billigare, säger Lars-Erik Larsson.