Colibakterier i vattnet i Pajala

Dricksvattnet i Pajala centralort är otjänligt på grund av hög halt av Colibakterier.
Allmänheten rekommenderas att tills vidare ej använda vattnet till dryck eller matlagning utan att ha kokat det först. Klorering av vattnet pågår.