Delade åsikter om jämställdhetspott

Inför den kommande avtalsrörelsen vill LO införa en särskild jämställdhetspott för att höja kvinnors löner. Tanken är att arbetsgivarna ska avsätta pengar till potten och att man ska kunna ta pengar därifrån för att ge kvinnor högre löneförhöjning än män. Men åsikterna till förslaget är delade bland LO:s medlemsförbund i länet.

IF Metall menar att det är ett dåligt sätt att verka för jämställdhet. Men Juoni Salonen som är ombudsman på Hotell- och restaurangfacket i Norrbotten välkomnar förslaget.

- Det är att synliggöra problematiken att kunna sätta in direkta åtgärder. Det är ju så att kollektivavtalen som finns inom arbetsmarknaden är könsneutrala och då skulle det innebära att alla har lika lön oberoende av kön. Men så fungerar det dessvärre inte, säger han.

Hotell- och restaurangfacket har cirka 2000 medlemmar i Norrbotten, och andelen kvinnor ligger på ungefär 60 procent. Och det är för att höja kvinnornas löner som LO har föreslagit att man ska samla ihop pengar till en särkild jämställdhetspott. Men det inte alla som är nöjda med det här sättet att satsa på kvinnolönerna.

Jörgen Näsström är ombudsman på IF Metall i Norrbotten, som har 9500 medlemmar och 30 procent kvinnor, och han motsätter sig förslaget.

- Problemet är att vi har väldigt många killar som jobbar med samma låga löner som tjejerna, och var kommer vi att landa om man ska man höja tjejernas löner mer än killarnas?

Jörgen Näsström tycker att man i stället för att ha en jämställdhetspott borde höja de lägsta lönerna.

- Både tjejer och killar ska öka i lön, säger han.