Hyreshöjningar att vänta

De kommande hyresförhandlingarna mellan hyresgästföreningen och fastighetsbolagen ser ut att bli tuffa. Ett 30-tal fastighetsbolag har redan lämnat in krav på hyreshöjningar, och genomsnittet ligger på drygt fyra procent.

Förra året så var det många fastighetsbolag som inte krävde några hyreshöjningar alls, enligt Sten Fors, förhandlingschef på Hyresgästföreningens norra region.

Han tror att kraven på höjda hyror beror på att fastighetbolagen vill kompenserar för räntehöjningar, dyrare el och fjärrvärme.