Bodenalliansen beslutade om mer pengar

Alliansens förslag till kommunens nedskärningar gick igenom på onsdagens extramöte i Boden. 5,5 miljoner koronor skjuts in till socialförvaltningen vilket bland annat innebär att Älvstrands älderboende blir kvar tills en samhällekonomisk analys har gjorts. Men kristdemokraten Per-Olof Planting menar är besviken.

Familjeverksamheten och team 49 fortsätter. Ungdomsmottagninen kommer att utvecklas vidare. Och den planerade dagverksamheten inom psykiatrin kommer att startas.

Däremot kommer Sörgården Södra med 27 platser att avvecklas och närståendebidraget försvinner.

Kristdemokraten Per-Olof Planting föreslog att 10 miljoner skulle skjutas in, något som inte gick igenom. Planting menar att kommunen går stick i stäv mot regeringen som vill satsa på äldreomsorg.

– I sin egen strategiska plan för 2007 och 2009 där har de tagit upp just de här sakerna, som rätten att välja boende, alternativa boendeformer, fritt val vem som får utföra vården. De har ett guldläge med många boenden i Boden, och då börjar man planlöst lägga ner äldreboenden.

Maria Lindgren, SR Norrbotten
maria.a.lindgren@sr.se

Eleonor Norgren, SR Norrbotten
eleonor.norgren@sr.se