Vänstern försvarar dåligt uppförande

Det var inte enbart medlemmar i Ung Vänster som bröt mot reglerna på Noliamässan i Piteå.
Andra ungdomsförbund och även kända politiker gjorde likadant. Det säger Vänsterpartiets länsordförande Monika Isaksson. Ung vänster anklagas bland annat för att ha uppträtt störande och så ska de ha tapetserat Centerpartiets monter med vänsteraffischer. Men som Monika Isaksson ser det kan det lika gärna ha varit politiska motståndare som satte upp affischerna för att skada Ung vänster. Enligt mässchefen Jan-Olov Sandberg bröt medlemmar i Ung vänster mot reglerna för utställare vid upprepade tillfällen, trots flera tillsägelser. Enligt honom hade det blivit kaos om andra utställare hade uppfört sig på samma sätt.