Luleå satsar internationellt

Luleå kommun ska satsa mer på internationellt samarbete, bland annat för att utveckla ortens näringsliv.
Det handlar inte bara om Barents, utan om hela Östersjöområdet och Sankt Petersburg i Ryssland. Kommunen har tagit fram en strategiplan, som går ut på att stärka exporten från ortens företag, öka dom internationella kontakterna och utveckla Luleå som kommunikationscentrum. En internationell sekreterare ska också jobba på kommunen. Samarbetet är betydelsefullt för Luleås tillväxt och målet att nå upp till 10 000 fler invånare år 2010 sägs det i planen.