Totalförbud mot blyhagel

Blyhagel vid all fågeljakt bör förbjudas och på sikt bör möjligheterna till ett totalförbud mot blyhageljakt utvärderas. Det föreslår Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket till regeringen. Jägarna är dock starkt kritiska till ett sådant förbud.

Ett förbud mot blyhagel finns redan vid jakt vid våtmarker, men inte vid jakt på fast mark. I rapporten sägs att det mesta av blyhaglet blir kvar i naturen och långsamt läcker ut i marken. Dessutom blir fåglar förgiftade när de pickar i sig haglen.