Nytt kårhus i Luleå får vänta

Studentkåren vid universitet i Luleå är så trångbodda att planerna på att bygga ett eget kårhus lagts åt sidan.
- Kåren har istället bett nuvarande hyresvärden Lulebo, att snabbt försöka finna en lösning på lokalbristen, säger Martin Börjesson, som är ordförande i Stiftelsen Luleå Studentlokaler. Trångboddheten har tvingat studenthälsan och studentprästen till andra lokaler, för antalet anställda har mer än fördubblats sedan nuvarande lokaler togs i bruk. -All verksamhet behöver vara samlad, säger Martin Börjesson. Studentkåren bevakar studenternas intressen gentemot universitetet, myndigheter,näringlivet och arbetsmarknaden och deras arbete kan jämföras med hur en facklig organisation jobbar. Studenternas strävan efter ett eget Kårhus har gett utdelning i form av bidrag från bland andra LKAB, men det är långt kvar till dom 30 miljoner som är grundplåten till ett eget Kårhus.