Samisk kultur inventeras

Fornminnesinventeringen av det samiska kulturarvet har gått så bra att den ska fortsätta några år till.
Det säger riksantikvarien Erik Wegraeus. Det är forntida samiska boendeplatser, offerplatser och rengärden som sedan ett par år tillbaka inventerats och dokumenterats av Riksantikvarieämbetet. Och nu är det klart att inventeringen ska få fortsätta ett par år till.