Flest vräkningsansökningar i norr

I landet som helhet minskar vräkningsansökningarna men i Norrbotten och Västerbotten har antalet ökat.
Totalt har 360 ansökningar kommit in det första halvåret i år. Det är en ökning med 18 procent jämfört med samma period ifjol och det är främst unga människor under 30 år som riskerar att mista sin lägenhet. Den som blir vräkt finns i kronofogdens register i tre år efter att skulden är betald, å det leder ofta till att det är svårt att få en ny bostad.