Nytt konserthus i Luleå

Ett nytt konserthus i centrala Luleå kommer att kosta omkring 200 miljoner och driftskostnaderna beräknas till omkring 20 miljoner per år. Det visar en förstudie.
Det socialdemokratiska kommualrådet Ulla Ölvebro tycker att kostnaderna är realistiska och får medhåll att folkpartiets gruppledare Ylva Strutz. Frågan om ett konserthus ska nu ut bland folket för synpunkter och i samband med budgetarbetet i höst väntas ett beslut i frågan. Ett nytt konserthus väntas stå klart inom 4 år och placeras på parkeringsplatsen nedanför Vattenfall.