Många frågor om maxtaxa

Det är många som hör av sig till Luleå kommun med frågor om den nya maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen.
-Det nya avgiftssystemet är komplicerat och innebär mer administration, säger Jan-Olov Olsson, ekonomichef på socialförvaltningen i Luleå, som får räkna med omkring 400 000 kronor i ökade kostnader. Maxtaxan infördes den 1 juli och nu börjar reaktionerna komma från brukare av äldre- och handikappomsorgen. Vårdavgiften får numera inte överstiga 1516 kronor i månaden något som innebär lägre kostnader för de flesta. Men det finns också förlorare som hamnar i kläm i och med att avgifterna beräknas på ett nytt sätt. Ett par hundra kronor mer i vårdavgift varje månad kan en del brukare få räkna med, enligt Jan-Olov Olsson. Även för socialförvaltningen i Luleå innebär det nya systemet extra kostnader. Nästa år förlorar kommunen två miljoner kronor i minskade intäkter. Enligt Leif Vikman, socialdemokrat och socialnämndens ordförande i Luleå, kommer dock förvaltningen att få extrapengar från kommunen för att täcka kostnaderna.