Hyresgästföreningen stoppar fri hyra

Hyresgästförenigen stoppar en hyresfri månad för hyresgästerna på Apelgatan i Älvsbyn. En förmån de haft i 15 år. Älvsbybostäder AB drar i år in förmånen sedan Hyresgästföreningen påpekat att den i princip är emot rabatter. I stället bör hyrorna sänkas.

Hyresrabatter tas upp som en minuspost i bostadsföretagets redovisning och det får andra hyresgäster betala, säger Hans-Urban Strand, förhandlare vid Hyresgästföreningen, till Piteå-Tidningen

Den hyresfria månaden infördes för att locka hyresgäster till Apelgatan när husen var nybyggda i december 1990.