Ripan inte hotad av jakten

Ripstammen tål högre jakttryck än i dag. Sveriges lantbruksuniversitet har inte kunnat se någon nedgång i populationen på grund av jakten.

Forskningsresultaten presenterades vid den så kallade Fjällmistrakonferensen i Vilhelmina på tisdagen, skriver Västerbottens-Kuriren.

De ripor som skjuts inom ett område ersätts med invandring från andra områden, visar forskningen.