Stort intresse för polisutbildning i inlandet

Det finns ett stort intresse för polisutbildning på distans i de fyra inlandskommunerna Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala. 31 personer har sökt och av dessa kommer minst fyra att få utbilda sig till polis.

Förhoppningsvis tryggas polistillgången genom detta, säger Staffan Bröske som är polismästare i norra Lappland.

– Möjligheterna ökar ju för oss om poliserna rekryteras lokalt, att det stannar kvar och jobbar som poliser här.

I landet finns hittills tolv distansutbildningar för poliser. Den trettonde startar till hösten 2007 om tillräckligt många blir antagna från de fyra Lapplandskommunerna.

– Vi har intag i östra Norrbotten på distansutbildning, två gånger per år. Där har vi dock inte fått in lokala sökande i den omfattning vi hade hoppats. Men tanken är att vi mer och mer ska få in ungdomar från de orter där vi har svårt att rekrytera poliser. Då tryggar vi polisförsörjningen för framtiden, säger Staffan Bröske.

Polisutbildningen på distans har riksintag, det betyder att ingen har någon fördel utan alla konkurrerar med alla i hela landet.

Varje terminen omfattar 20 veckor. 16 veckor på distans på hemorten och fyra veckor på polishögskolan i Stockholm. Det är polishögskolan tillsammans med Lapplands kommunalförbund som genomför polisutbildningen.

Mycket talar också för att utbildningen på distans faktiskt ger bättre poliser, enligt Staffan Bröske.

– Man är mer motiverad, man får en väldigt bra kontakt med den lokala polisen och ofta har man lite mer livserfarenhet. Man lyckas helt enkelt bra, säger Staffan Bröske som poängterar att det är viktigt att möta upp pensionsavgångar och hålla poliser i alla kommuner.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se