Svår arbetssituation på Försäkringskassorna

Försäkringskassorna i landet har vänt sig till regeringen med krav om att förbättra arbetssituationen för de anställda.
Cheferna och styrelserna för Försäkringskassorna i landet har skickat ett brev till socialförsäkrings-minister Ingela Thalén där de beskriver sin oro för situationen. Enligt Henry Magnusson, som är försäkrings-direktör i Norrbotten är situationen mycket allvarlig. - Vi hinner inte med den stora arbetsmängden och en del anställda har blivit sjuka av utbrändhet, säger han. Henry Magnuson säger också att eftersom Försäkringskassorna har för lite anställda så hinner dom inte satsa tillräckligt på rehabilitering av sjuka, utan de måste i många fall nöjda sig med att bara betala ut sjukersättning.