Hög investeringsnivå för gruvindustrin

Gruvindustrin visar en stark vilja att investera för framtiden. Under 2006 har investeringarna ökat med 70 procent och till nästa år beräknas gruvföretagen öka investeringarna med ytterligare 30 procent enligt statistiska centralbyrån. Därmed kommer gruvindustrin att nå den högsta investeringsnivån sen 80-talet.