Samarbetsavtal med Ryssland

Norrbotten län har slutit ett avtal med Sankt Petersburg i Ryssland.
Det är landshövding Kari Marklund och guvenören i Sankt Petesburg, V A Yakolev, som skrivit under en överenskommelse om ett samarbete inom bland annat handel, näringliv, teknik och forskning. Med samarbetet vill dom båda parterna främja utveckligen och kontakterna mellan regionerna.