Låg arbetslöshet bland byggarbetare

Högtrycket i byggbranschen innebär att arbetslösheten nu är rekordlåg och att det i flera län i praktiken råder full sysselsättning. Inte sedan före byggkrisen på 1990-talet har den öppna arbetslösheten legat på lägre nivåer. I oktober var 3,8 procent öppet arbetslösa enligt Fackförbundet Byggnads. Arbetslösheten är högst i Jämtland och Norrbotten med 5,9 procent.