Två företagare i Luleå åtalas för bedrägeri

Ekobrottsmyndigheten har åtalat två personer i Luleå för fusk med EU-bidrag. Den ene anklagas för att ha lurat eller försökt lura till sig drygt 115 000 kronor i kompetensutvecklingsbidrag, den andre 88 000 kronor. Båda fallen är en del i den härva som uppdagades av länsstyrelsen under förra året.

Länsstyrelsen i Norrbotten genomför just en generell granskning av bidragsfusk. Detta med anledning av de oegentligheter som upptäcktes förra året då en rad företag skulle redovisa sina EU stöd.
Hundratals småföretag samt en konsult från länet är inblandade och riskerar åtal för bedrägeri. Fusket gäller EU programmet Växtkraft som är till för kompetensutveckling i småföretag. I samband med företagens redovisning upptäckte länsstyreslen att de uppgett fler timmar för konsultarbete och utbildning än de använt.
Vidare utredning
Oegentligheterna förknippas med en konsult, som hjälpt företagen med analyser och utbildning av personalen, och som även hjälpt till med tidredovisningen.
Totalt har länsstyrelsen granskat omkring 100 av 2500 ärenden. Av dessa har hittills 15 ärenden lämnats vidare till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning och eventuellt åtal.

Två åtalas
Nu åtalas två företagare i Luleå - den ene en frisör och den andra en konditor - misstänkta för bedrägeri och försök till bedrägeri. Den ene anklagas för att ha lurat eller försökt lura till sig drygt 115 000 kronor i kompetensutvecklingsbidrag, den andre 88 000 kronor.
I stämningsansökan för åklagaren fram både skriftlig och muntlig bevisning. På länsstyrelsens strukturfondsenhet tror man att granskningsarbetet ska vara färdigt vid årsskiftet.