Vindkraft i naturreservat tas upp i domstol

Vindkompaniet vill bygga 30 vindkraftverk i naturreservatet på lågfjället Sjisjka mellan Kiruna och Gällivare. Idag startar förhandlingarna i miljödomstolen.

Vindkompaniet har ändrat sina tidigare kritiserade planer på en större väg till området och Peter Kalla som jobbar för företaget hoppas på byggstart 2008.
Miljödomstolsförhandlingarna hålls i byn Killingi, nära platsen där verken skulle stå.
Bra vind
Lågfjället Sjisjka ligger inom naturreservatet Kaitums fjällurskog och är med i EU:s nätverk för värdefull natur - natura 2000. Här vill vindkompaniet bygga 30 vindsnurror, dessutom behövs en väg fram till berget och också en järnvägsstump från malmbanan.
- Det är en lämplig plats eftersom vi har mycket bra vind där. Det är också nära till ett stort elnät. Området är redan påvekat av järnväg och elledningar så vi bedömer inte att vi skulle påverka naturen nämnvärt, säger Peter Kalla på Vindkompaniet.
Skeptisk
Gällivare kommun är positiv till satsningen och Girjas sameby är med på tåget. Men Länsstyrelsen är tveksam. Naturvårdsverket och Kammarkollegiet är skeptiska.
Håkan Tyrén i Gällivare Naturskyddsförening gillar vindkraftverk, men absolut inte i det här fallet.
- Man skapar natureservat av den anledningen att man vill skydda och bevara speciella naturtyper och arter. Om man klubbar igenom det här så står nästa reservat på tur. Jag tycker att man måste säga stopp, det här ska skyddas, säger Håkan Tyrén.
Elen är tänkt att förbrukas i Kiruna och Gällivare och vindkraftverken skulle göra el motsvarande 20 procent av gällivare kommuns totala elförbrukning per år. Besked från Miljödomstolen väntas efter jul.