Sveaskog vill värna renbetet

Sveaskog ska inrätta särskilda områden, där fokus ligger på att utveckla och testa olika former för samverkan mellan skogsbruk och rennäring. Styrelseordföranden Bo Dockered säger att ett av områdena kan finnas i Norrbotten och syftet är att värna om renbetet.

Meningen är inte att stoppa skogsbruket, utan att inrikta det så att till exempel renlaven skonas. Det ska bli forskning om nya tekniker för skonsam markberedning och förändra skogsmaskiner och tidpunkten för avverkningarna för att minska skadorna på renbetet.

- Vi har ju ett samrådsförfarande idag, men tanken bakom dessa renekoparker är att se om det är möjligt att bedriva ett lönsamt och uthålligt skogsbruk och samtidigt göra det på ett sånt sätt att rennäringen kan utvecklas bra. Kan man få en ännu bättre dialog och kan vi ta fram nya metoder när det gäller röjning och avverkning, som skapar bättre förutsättningar för renbete. Kan man överhuvudtaget genom en ännu bättre samverkan mellan skogsbruket och rennäringen försöka undvika de konflikter, som ibland uppstår. Det är tanken bakom detta, säger Bo Dockered.