Jokkmokks vatten åter drickbart

Nu kan vattnet i Jokkmokks tätort drickas i begränsad omfattning.
Även om kokning av vattnet i en minut fortfarande rekomenderas. Klorering av vattnet pågår ännu och rent vatten finns att hämta på torget i Jokkmokk. Enligt miljökontoret är det nu så få Coliforma bakterier kvar att vattnet bör vara full tjänligt inom ett par dagar. I stora mängder kan bakterierna kan ge magproblem.