Utsläppen av växthusgas ökade

I Norrbotten ökade utsläppen av växthusgasen koldioxid per invånare med 120 procent under 2004, jämfört med föregående år. Utsläppen uppgick till 30 300 kilo koldioxid per länsinvånare. Det framgår av ny statistik från SCB.

Den pågående klimatförändringen är ett av de största framtidsproblemen som mänskligheten står inför och utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt. Naturvårdsverket är den myndighet som har huvudansvaret för det svenska klimatmålet, och för att informera om hur vårt beteende påverkar utsläppen av växthusgaser.

- Det är speciellt viktigt att fokusera på transportsektorns utsläpp eftersom dessa utsläpp kan hota det svenska klimatmålet, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets transport- och energienhet.

Genom att köra på ett sparsamt sätt, det vill säga att använda gaspedal och växellåda på ett medvetet sätt, kan man minska bränsleförbrukningen med cirka 10 procent. Med rätt lufttryck i däcken kan man spara 3 procent. Om man kör i 90 kilometer i timmen, i stället för 110, kan man minska bränsleförbrukningen med 20 procent och genom att inte använda takbox kan man spara 10 procent.

- Sammantaget kan skillnaden mellan att köra ”rätt” eller ”fel” motsvara cirka 4 500 kronor om året för bilisten, säger Kjell Andersson.