Migrationsdomstolen beviljar medborgarskap

En man från Libanon boende i Luleå beviljas svenskt medborgarskap efter ett överklagande till Migrationsdomstolen. Migrationsverket avslog mannens ansökan eftersom han inte kunnat styrka sin identitet. Enligt Migrationsdomstolen kan undantag från det göras om personen bott i Sverige i minst åtta år och det är sannolikt att identiteten stämmer. Enligt domstolen uppfyller mannen detta kriterium.