Länsstyrelsen satsar på Vittangi

Landshövding Per-Ola Eriksson har beviljat 4,5 miljoner kronor i bidrag till en industrisatsning som i ett första steg skapar tio nya jobb i Vittangi, varav fem för kvinnor. Företaget, Artic Nova, kommer i första hand att tillverka ytsaneringspumpar.

Pumparna, så kallade SLYP-ar, används vid sanering av oönskade ämnen som flyter på vätskor. SLYP-pumpen bygger på företagets patenterade slingpump som är unik, enkel och driftsäker med samma genomströmning från intag till avtappning.

Användningsområdena är framförallt inom processindustrin men kan även fungera utmärkt vid större utsläpp till havs.

Både LKAB och SSAB har köpt anläggningar. Även saneringsföretag som arbetar med olika typer av utsläpp utgör en viktig målgrupp. Totalt uppgår satsningen till cirka 13 miljoner kronor varav länsstyrelsen beviljat 4,5 miljoner i investeringsstöd.