Jokkmokk satsar på turismen

Nu ska Jokkmokk ta reda på vad turisterna vill se när de kommer på besök.
Jokkmokks nya näringslivsbolag Strukturum genomför just nu en omfattande undersökning av besöksnäringen. Den ska, enligt bolagets ledning, utmynna i en handlingsplan för turismen i Jokkmokk. Struktum genomför just nu en stor enkät bland turister som besöker kommunen. Genom den hoppas man få fram önskemål som olika turister har. Dessutom ska näringlivsbolaget senare genomföra en enkät bland företag i kommunen som har anknytning till besöksnäringen. Senare i september ska också ett turistseminarium arrangeras där resultatet av undersökningarna ska presenteras. Tanken är att den samlade kartläggningen ska leda till en handlingplan för att få fler turister att besöka Jokkmokk. Redan den här sommarsäsongen har Jokkmokk haft ovanligt många turister. - Jag tror aldrig Jokkmokk har haft så många besökare. Senaste året har turismen ökat avsevärt, säger Lars Andersson VD för Jokkmokks Näringslivsbolag Strukturum.