Osäkert om turismens framtid

Forskarna är osäkra på vad folk vill i fjällen. För de svarar annorlunda i undersökningar än vad de tycks göra i praktiken.

Forskningsresultat om fjällturism är motsägelsefulla. Det är utförsåkning och snöskoterturism som ökar inom fjällturismen, medan forskningen visar att det inte är vad folk vill göra i första hand.

Forskaren Klas Sandell har gjort undersökningar där svenskar har fått svara på vad det skulle vilja göra i fjällen och en stor majoritet säger att de helst vill fjällvandra.

Klas Sandell har också frågat politiker, tjänstemän och folk i turismbranchen som är insatta i fjällturism. De tror inte att fjällvandring kommer att öka.

En förklaring kan vara att utförsåkning och snöskoter är mest kommersiellt intressant. Därför satsar fjällanläggningarna gärna på det.