Ekfors kraft blir tvångsinlöst

Energimarknadsinspektionen har idag beslutat lämna in en ansökan om att Ekfors kraft ska tvångsinlösas till staten. På måndag kommer Energimarknadsinspektionen officiellt att lämna ansökan till fastighetsdomstolen i Luleå tingsrätt som därefter prövar den. Skulle en tvångsinlösenprocess bli aktuell kan den ta flera månader att genomföra.