Inger Aasa Marklund omkom i bilolycka

En av Sveriges två ledamöter i Kyrkornas världsråds centralkommitté, Inger Aasa Marklund från Luleå, född 1960, omkom igår i en bilolycka i Egypten. I bilolyckan omkom också hennes dotter, medan maken skadades lindrigt.

En egyptisk medborgare som fanns i olycksbilen fick allvarligare skador, och vårdas på intensivvårdsavdelning, enligt utrikesdepartementets pressjour.

Bilolyckan inträffade när bilen frontalkrockade med en mindre lastbil tio mil söder om Kairo.

Hon tog plats i executivkommittén

Inger Aasa Marklund som var internationell sekreterare vid Luleå stift valdes i februari 2006 in i Kyrkornas världsråds verkställande utskott, den så kallade exekutivkommittén. Valet skedde vid världsrådets generalförsamlings möte i Brasilien.

Inger Aasa Marklund var sedan tidigare med i centralkommittén, med 150 ledamöter. Tidigare i tog hon alltså plats bland de 30 delegaterna i exekutivkommittén.

Den då 45-åriga svenskan tog därmed ytterligare ett kliv in den innersta kretsen i en organisation som betecknas som kyrkans FN.

Kyrkornas världsråd är en sammanslutning av 342 samfund i drygt 120 länder och representerar omkring 400 miljoner människor. I stort sett alla kyrkliga traditioner är representerade, förutom romersk-katolska kyrkan som hittills valt att samverka utan att vara medlem i organisationen.