Kritik mot Gällivare sjukhus

Läkemedelsverket kritiserar enheten för cellgiftsberedning vid Gällivare sjukhus.
Vi en rutininspektion fann verkets inspektörer fyra felaktigheter, bland annat att lokalen inte uppfyller kravet på renhet. Man anser också att det är särskilt allvarligt med de felaktiga tryckförhållandena i lokalen. Dessutom utförs temperaturkontroll i kylskåp bara var tredje vecka och inte varje dag. Gällivare sjukhus måste nu presentera en plan för åtgärder senast den första september.