Nedläggning oroar Sparbanken Nord

Nedläggningen av Pengar i Sverige ABs kontor i Luleå oroar Sparbanken Nord. Sparbankens VD Erik Hägglöv tror att de ökade transportsträckorna som nedläggningen innebär kan vara en säkerhetsriks och medföra ökade kostnader för de lokala bankkontoren.
Pengar i Sverige AB är det företag som på uppdrag av Riksbanken förser bankerna med pengar. Kontoret i Luleå, som läggs ner från och med årsskiftet, ska flyttas till Umeå. Detta på grund av att Pengar i Sverige ABs uppdrag att hantera sedlar och mynt åt Riksbanken försvinner. Sparbanken Nords VD Erik Hägglöv är orolig för nedläggningen eftersom han tror att detta kan innebära dyrare pengatransporter med ökade kostnader för bankkontoren ute i länet som följd. Eftersom nedläggningen innebär ökade transportsträckor med större summor pengar är även Erik Hägglöv orolig för säkerhetsriksen. - Ju längre transportsträcka dessto större säkerhetsrisk, vi hoppas ju att de kan ta ansvar för sin del av säkerheten, men vi är mycket missnöjda med den här utvecklingen, säger Erik Hägglöv. Pengar i Sverige ABs sju anställda som finns i Luleå har erbjudits nya jobb i Umeå dit verksamheten alltså flyttar till årsskiftet.