Arvidsjaur kan sköta Försvarets telefoni

Arvidsjaur föreslås bli en av de tre orter i landet som i framtiden kan komma att sköta Försvarets framtida telefoni.
I ett preliminärt beslut från Högkvarteret har det nu föreslagits att Försvarets telefoni ska skötas från tre orter i landet. De föreslagna orterna är Eksjö, Karlsborg och Arvidsjaur. Nu ska en utredning se över möjligheterna om det går att genomföra tekniskt, personal- och lokalmässigt. Går detta att lösa, vilket man på K4 förutsätter, kommer det slutliga beslutet om att Arvidsjaur ska få all telefoniverksamhet för Norrland att fattas av Högkvarteret den 30 september. På K4 ser man det här som ett positivt beslut, då man under de här och nästa år, får i en mängd nya befäl. Detta kan ge deras medföljande flickvänner en chans att få jobb på orten. 10 personer kommer att behöva anställas för att driva den nya telefonväxeln.