Örnbon efterlyses i östra Norrbotten

Länsstyrelsen går i dagarna ut med ett upprop till bland annat samebyar, älgjaktkretsar och skogsbolag. Uppropet syftar till att öka kunskapen om kungsörnen och dess boplatser i Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix och Övertorneå kommuner.

Länsstyrelsen inventerar, sedan fem år tillbaka, häckningar av kungsörn i hela länet. Inventeringen är en del i den årliga rovdjursinventeringen som även omfattar lodjur, järv, varg och björn. Länsstyrelsen är ansvarig för kungsörnsinventeringen och kungsörnsgruppen i Norrbottens Ornitologiska Förening (NOF) utför delar av fältarbetet.

Under 2006 års länsövergripande inventering besöktes bon i 221 revir och 36 lyckade häckningar kunde konstateras med totalt 42 ungar. I de aktuella kommunerna i östra Norrbotten kontrollerades 28 bolokaler under 2006 och här konstaterades endast fyra lyckade häckningar med totalt fyra ungar. Flest kontrollerade bolokaler - 18 st - finns i Pajala kommun. I Haparanda kommun finns inget känt kungsörnsbo.

- Tyvärr har vi relativt dålig kunskap om rovfågelbon i den östra delen av länet. Denna kunskapsbrist leder till att vi i dagsläget tror att vi kan missa häckningar av kungsörn, säger Ola Larsson, ansvarig för rovdjursinventeringen i länet.

- Vi är beroende av olika aktörers engagemang för att gemensamt öka kunskapen om kungsörnen, kommenterar Karina Lövgren, fältchef vid länsstyrelsen.