(S) i Luleå ställer sig bakom Wallström

Socialdemokraterna i Luleå vill se Margot Wallström som ny partiledare efter Göran Persson. Enligt arbetarekommunens styrelse är Margot Wallström en stark och karismatisk ledare, med en bred kompetens och bred förankring både nationellt och internationellt.

Britt Westerlund, ordförande för socialdemokraterna i Luleå, och Roger Forsberg, ordförande för LO-facken i Luleå skriver också i ett pressmeddelande att den viktigaste egenskapen hos en ny partiledare är att hon eller hon ska vara en lagbyggare, som kan föra en dialog med andra ord ha en förmåga att lyssna och resonera. Det är en förmåga som de anser att Margot Wallström besitter.