Oro trots ansökan om tvångsinlösen

Under måndagen besökte Energimarknadsinspektionen Fastighetsdomstolen i Luleå tingsrätt där de lämnade in en ansökan om att Ekfors kraft ska tvångsinlösas.

Skulle domstolen besluta om tvångsinlösen innebär det att staten tar över företagets fastigheter och driver dess anläggningar i väntan på en vidareförsäljning av företaget.

Samtidigt kommer Ekfors kraft ersättas för elnätanläggningen och fastigheterna utifrån dagens marknadsvärde.

- Grunden till ansökan om tvångsinlösen är ett år av misslyckad tvångsförvaltning av Ekfors kraft, och den senaste prishöjningen med 33% av de fasta elavgifterna är en annan orsak, menar Charlotte Zackari, chefsjurist på Energimarknadsinspektionen som tror att tvångsinlösensärendet beräknas ta över ett halvår i fastighetsdomstolen.

Vid ett eventuellt elbortfall i Övertorneå så finns en beredskapsplan där kommunala byggnader redan är förberedda för reservelskraftverk så som äldreomsorg, skolor och vårdcentraler. Men vanliga hushåll får klara sig utan el. Dem skulle inte omfattas av lagen om skydd mot olyckor som innebär att räddningstjänsten ingriper för att skydda medborgarna på olika sätt.

- Det blir värre för exempelvis åldringar i samhället, och oavsett om det är Ekfors kraft eller något annat bolag så skulle inte kommun ha rätt att slå igång elen, säger Steve Ralsberg, vikarierande kommunchef i Övertorneå.