Åmselemördaren åter på rymmen

Den livstidsdömde trippelmördaren Juha Valjakkala, som mördare en pojke och hans föräldrar i Åmsele i Västerbotten sommaren 1988, är nu återigen på rymmen från fängelset i Finland. Vid den förra rymningen jagades han och greps av polisen i Norrbotten den 14 maj 2002.

Trippelmördaren Juha Valjakkala rymde från fängelset i Finland i natt. Polisen har efterlyst Valjakkala som försvann från arbetskolonin i Fredrikshamn.

Valjakkala är sedan tisdagsförmiddagen också nationellt efterlyst i Sverige, meddelar Rikskriminalpolisen. Därmed har alla polismyndigheter och tullen fått besked om rymningen.

Egentligen var han redan efterlyst här, eftersom han en gång har utvisats på livstid ur riket. Alla sådana personer förblir efterlysta för att förhindra att de reser in i landet.

Polisen i Norrbotten har informerat alla patruller i länet om att Valjakkala är på fri fot. Några övriga åtgärder har man inte vidtagit.

Präst tror rymningen var planerad
– Det var verkligen inga trevliga nyheter. Jag är övertygad om att han har planerat rymningen in i minsta detalj. Och jag hoppas verkligen att polisen i Finland sätter in alla klutar för att ta honom.

Det säger prästen Arvid Dsinnejs som jordfäste de tre bybor som skoningslöst dödades i Åmsele i Västerbotten för 18 år sedan.

– Säkert skapar det här en oro bland vissa Åmselebor, särskilt i generationen som var med om tragiken, säger Arvid Dsinnejs till TT.

Han var inte bara församlingspräst vid Åmselemorden utan också fängelsepräst i Umeå och kom då i kontakt med såväl offrens anhöriga som mördaren själv. Han beskriver Juha Valjakkala som en människa med personlighetsklyvning. -Han har både en ljus och mörk sida. Nu är det den mörka, den oberäkneliga, som visar sig.

Arvid Dsinnejs, som själv är från Finland, tror att Valjakkala har insett att han kommer att få avslag på sin nådeansökan av Finlands president.

– Troligen är det därför han sticker innan beslutet är fattat, säger han.

Bytt namn och rymt flera gånger tidigare
Valjakkala har bytt namn och heter nu Nikita Joakim Fouganthine.

Han har suttit i flera olika fängelser sedan han dömdes 1989 och har rymt och gjort rymningsförsök tidigare.

I maj 2002 greps han i Långträsk utanför Piteå efter att ha avvikit från en fängelsepermission från fängelset i Joensuu.

Något år senare rymde han även från Sukeva-fängelset i Sonkajärvi tillsammans med en annan fånge. De två klättrade över två staket, men fängelsepersonalen fick fast dem innan de hann lämna fängelseområdet.

Flera rättsliga tvister
Valjakkala har också varit inblandad i flera rättsliga tvister under fängelsetiden. För några år sedan förlorade han en rättstvist mot finska staten sedan han krävt rätt till ersättningar för själsligt lidande, sveda och värk.

Han krävde ersättning för att ha nekats uppsöka läkare sedan hans hustru varit med i en bilolycka. Valjakkala ansåg sig behöva krishjälp.

Han har också förlorat ett annat rättsfall då han krävde ersättning för att han nekats träffa sin hustru under icke övervakade förhållanden i tre månaders tid. Anledningen till bestraffningen var ”dåligt uppförande” och att han tidigare hade rymt från fängelset

SR Norrbotten/TT
nyheter.norrbotten@sr.se